FINANCIEEL OVERZICHT


Periode:
1 januari 2023 tot en met 31 december 2023Saldo per 1-1-2023  € 1.930,00

Saldo per 31-12-2023 € 6.889,00

INKOMSTEN
Donaties                                       € 14.262,33
Verkoop en activiteiten                      € 665,20
Adoptie                                              € 400,00
Chrismaschallenge 2022 € 3516,-

ingezameld en verdubbeld             € 7.032,00
Ontvangsten vanuit fondsenwerfing
Donatie stichting Lush voor

vervanging busje
                                                       € 3.000,00
Donatie stichting bouwstenen

voor dierenwelzijn                         

voor vervanging busje                    € 3.000,00

Toekenning bijdrage

dierenartskosten door
stichting DierenLot                          €1.500,00

Toekenning NL DOET

voor aanleg zwemvijver                    € 345,00
Stichting waardig dier voor
omheining snuffeltuin
                                                       € 3.405,06
Gewonnen prijzen
Prijs aanbieding cheque                 € 1.000,00
Prijs best geklede groep LBDH      € 2.500,00
TOTAAL
                                                     € 37.109,59

                                                                                                     

 


UITGAVEN
medische kosten                          € 12.106,33
aanschaf vervangend busje           € 5.750,00
aanschaf materiaal voor

omheining snuffeltuin                     € 3.605,06
Vervoerkosten                                     € 50,00
Bankkosten                                       € 144,15
inkoop voor acties en

activiteiten                                      € 1.624,84
administratiekosten                           € 401,13
Aflossing lening voor

aankoop grond                               € 4.000,00
Aankoop grond                               € 2.870,43
Rente inzake aankoop grond            € 150,00
Crematie                                            €763,65

Bijdrage  Herman                                € 85,00
aankoop vogelstruiken voor

snuffeltuin                                         € 100,00
aankopen voor actie NL DOET         € 500,00
TOTAAL
                                                    € 32.150,59

JAARVERSLAG:


We gaven in onze prognose aan dat de druk in 2023 een stuk lager zou zijn omdat we het vertrouwen hadden dat we de snuffeltuin helemaal af zouden kunnen lossen en dus echt van ons zou zijn. Gelukkig is dat inderdaad gelukt en was de financiële druk niet meer van toepassing. Echter loopt de druk voor opvang steeds verder op. Gastgezinnen zijn niet of nauwelijks te vinden ,laat staan goede gastgezinnen waar je op kan bouwen. De centrale opvang zit overvol en we moesten steeds vaker honden afwijzen . Iets wat ons erg aan het hart gaat. Voor hele grote noodgevallen maken we echter altijd een uitzondering en zo kwam er wederom een in beslag genomen bassethound binnen. Een senior , dermate “beschadigt ”dat hij niet meer te herplaatsen is en dus ook voor het leven gaat blijven.

Er zouden nog 2 inbeslagnames meer komen en daar hebben we ook lange tijd een plekje voor vrijgehouden maar uiteindelijk zijn deze niet doorgegaan .


Steeds meer honden met gedragsproblemen worden aangemeld , sommige zijn best te herplaatsen ,mits de nieuwe eigenaar rekening houdt met de gebruiksaanwijzing van de hond. Mensen willen echter een model-hond en niet een hond met mitsen en maren  en dus blijven ook die honden hangen in de opvang waardoor er geen doorstroom meer is en onze limiet bereikt wordt in het aantal honden wat we kunnen huisvesten en verzorgen.

Toch zijn er weer 5 honden bijgekomen in de opvang .


We zijn daarom ook voorzichtig aan het kijken naar een andere locatie ,waar meer ruimte en mogelijkheid is voor opvang en de inzet van vrijwilligers voor verzorging.


Gelukkig zijn er ook successen te melden en hebben we 3 honden kunnen bemiddelen , 2 honden vanuit opvang kunnen plaatsen en 2 honden door middel van advies en ondersteuning in hun thuis kunnen laten blijven . Iets wat voor ons ook een succes is. 2 honden zijn ondanks al ons harde werk op het allerlaatste moment teruggetrokken voor bemiddeling. Frustrerend voor ons na al dat werk en teleurstellend voor de “nieuwe ”eigenaar die we het slechte nieuws moeten gaan vertellen. We denken dan ook na over hoe we dit anders aan kunnen pakken.


Onze activiteiten werden goed bezocht en waren erg gezellig en brachten gelukkig ook wat geld in het laatje.


Vooral de opening van onze snuffeltuin ,met daarbij een puzzeltocht voor mens en dier, was erg gezellig ondanks dat we de warmste dag van het jaar hadden uitgezocht.


Er liepen ook nog 2 aanvragen voor de aanschaf van een busje (1 bij Stichting Lush en 1 bij Stichting Bouwstenen voor dieren) .


Wat waren we blij dat ook beide werden toegekend en we een “nieuwe ”bus konden aanschaffen waar alle honden in één keer in pasten. Gezellig allemaal tegelijk naar de snuffeltuin .


Ook onze aanvraag bij Stichting het waardige dier werd toegekend en we hebben alles aan kunnen schaffen voor het herstellen en vernieuwen van de buitenomheining van de snuffeltuin zodat zelfs onze kleine “Houdini “niet meer aan de lijn hoeft te blijven.

Dit gaan we in het voorjaar realiseren omdat dan de bomen en struiken nog kaal zijn en we er beter bij kunnen.


We hebben op de landelijke bijeenkomst contact gemaakt met de reclassering en gaan in gesprek of we daarin een samenwerking kunnen vinden voor het hekwerk en andere klusjes op de snuffeltuin .Onze aanmelding bij NL-doet was ook weer succesvol en door hun financiële bijdrage en de diverse vrijwilligers hebben we een prachtige zwemvijver aan kunnen leggen waar de honden afgelopen zomer al heel veel plezier van gehad hebben.En wat ons ook erg blij maakte was dat deze binnen een mum van tijd ook druk bezocht werd door libelle , vlinders, kikkers, salamanders en natuurlijk watertorren. Ook zagen we sporen van konijntjes en egels die kwamen drinken en vogelbezoek. Ook hier willen we ons steentje aan bijdragen .Onze inzamelactie van kerstbomen met kluit werd ook een succes en zo kunnen we ook wat diversiteit in de beplanting aanbrengen.


Al met al veel bezig geweest met de ontwikkeling van de snuffeltuin en het wordt er steeds mooier en leuker. We zouden echt niet meer zonder kunnen en de honden zeker niet.

Naast al die activiteiten hebben we ook een fijne samenwerking gekregen met Stichting Dierendonatie en met Bellobox; waar we een percentage krijgen van iedere aankoop die via onze link gedaan wordt.


De kledingactie loopt nog steeds en brengt een welkom centje op.Ook de prijzen die we gewonnen hebben op de landelijke bijeenkomst en natuurlijk de lieve cheque die we gekregen hebben waren enorme financiële meevallers .

Iets wat zeker welkom is met al die oplopende kosten van de dierenarts.


Voor de chrismasschallenge hadden we dit jaar alles uit de kast getrokken ,we hebben veel acties (de kalender, kerstmarkt en loterij )gedaan die gelukkig ook succesvol waren en vrijwilligers hebben zeker hun steentje bijgedragen door zelf een actie op te zetten of spullen te doneren om te verkopen.Het aanbieden van onze cheque was echt een feestje . Niet alleen omdat we zo’n mooi bedrag hadden opgehaald maar ook omdat we hard gewerkt hadden aan onze inzending en dit echt gewaardeerd werd .


Ons nieuwe Adoptie op Afstand project loopt ook erg goed en we hebben nu een fiks aantal vaste donateurs . Dat geeft ook wat meer zekerheid natuurlijk.En natuurlijk hebben we onze kennis bij kunnen spijkeren door kosteloos een aantal cursussen te volgen bij Stichting DierenLot . Zeer zeker ook van grote waarde .Een ander jaar dan we verwacht hadden maar voor ons wel een succesvol jaar.


PROGNOSE 20252025 beloofd een druk jaar te worden: aanmeldingen stromen nu al binnen en de eerste 4 honden zijn al in bemiddeling.


De zoektocht en financiering van een andere locatie vergt ook veel tijd,energie en onderzoek natuurlijk.

Daarnaast hebben we wederom onze activiteitenagenda vastgesteld en staat ook NL-doet weer op het programma .


De digicollecte en chrismaschallenge zijn natuurlijk vaste prik in onze jaarplanning. En zoals we gelezen hebben komt daar dit jaar de paasactie van DierenLot bij. We zijn al aan het verzinnen.


Wat ons erg blij maakt is dat we steeds meer binding krijgen met andere stichtingen en soms ook werkbezoeken mogen doen. Want je kan altijd van elkaar leren natuurlijk . Een resultaat van de landelijke bijeenkomsten van DierenLot en social media .


2025 ;een nieuw jaar met veel nieuwe plannen .We hebben er zin in !