Van het geldbedrag wat we in 2018 met een actie voor Quinta de bloedhond hadden ingezameld hebben we 2 operaties kunnen bekostigen . Ze moet nu nog 1 kleine operatie en dan is ze weer als nieuw !

In de tussentijd vermaakt ze zich prima in het gezin waar ze verblijft en zal ze naar alle waarschijnlijkheid ook daar blijven.

 

Dit jaar hebben we door advies en ondersteuning diverse honden in hun huidige thuis kunnen laten blijven.

Mensen begrijpen vaak niet waar “ongewenst “gedrag vandaan komt en nemen dan met pijn in hun hart de beslissing hun hond aan te melden voor herplaatsing . Maar intensief contact en natuurlijk mensen die ook bereidt zijn naar zichzelf te kijken ,zorgt er voor dat uiteindelijk de beste oplossing gevonden wordt en de hond toch mag blijven. Natuurlijk onderhouden we steeds contact en nemen we de hond alsnog op mocht het nodig zijn.

Ook hebben we diverse honden rechtstreeks van het ene gezin naar het andere gezin kunnen bemiddelen . En ook daar blijven we op de achtergrond voor advies en ondersteuning .

Van de honden die in opvang gekomen zijn hebben we een drietal nog niet kunnen plaatsen .6 honden hebben een thuis gevonden .

In samenwerking met andere stichtingen hebben we 2 honden kunnen plaatsen . Een ontwikkeling die we van harte toejuichen omdat we tenslotte allemaal het welzijn van het dier voor ogen hebben en het geen concurrentiestrijd is. (iets wat we toch vaak merken in contact met andere stichtingen helaas).

 

Daarnaast hebben  natuurlijk onze vaste activiteiten weer plaatsgevonden.

De strandwandeling in april , de bassetpicknick in mei , het bassetherfstfeest in september  . Alle activiteiten werden weer druk bezocht en waren een succes.

Om geld in te zamelen hebben we weer deelgenomen aan de jaarlijkse rommelmarkt en onze kalender gemaakt en verkocht .

Ook de deelname aan de kledingactie van Stichting Dierenlot bracht een aardige cent in het laatje .

Naast de gulle gave van onze vaste donateurs en de steun van stichting dierenlot hebben we de kosten van medische zorg ,voer en andere benodigdheden kunnen voldoen.

De deelnames aan de landelijk bijeenkomsten van Stichting Dierenlot geven ons veel nieuwe energie en leveren elke keer weer kennis en nieuwe contacten op .

 

 

Prognose 2020

De honden die voor het leven in opvang zijn en op afstand geadopteerd zijn ,hebben komend jaar naar alle waarschijnlijkheid meer medische zorg nodig .

Ze zijn al op leeftijd en de gebreken beginnen zichtbaar te worden .

Zo heeft Nolf een uitgebreid onderzoek nodig van zijn gehele lijfje . Hij valt steeds maar wil nog zo graag . En die twinkel in zijn ogen zegt dat we alles op alles moeten zetten om hem nog gaande te houden.

Gebitjes moeten gereinigd en speciale medicatie moet elke maand opnieuw besteld worden.

 

Daarnaast moeten we gaan voldoen aan de eisen die gesteld worden op het gebied van vakbekwaamheid en dat houdt in cursussen volgen , ruimtes aanpassen en ook dat gaat een aardige duit kosten.

We zullen dus creatief moeten worden om meer geld in te zamelen ,maar ook dat is weer een uitdaging die we niet uit de weg gaan.

 

In 2020 komt ook de 2e editie van de basolympics wat gedegen voorbereiding vraagt maar ook met veel enthousiasme ontvangen werd vorige keer .

Verder natuurlijk onze standaard activiteiten , de strandwandeling (april) ,het herfstfeest , de rommelmarkt en kalender.

Wandelingen door het gehele land en allerlei kleine andere activiteiten.

 

Al met al was 2019 dus een roerig jaar maar we kijken met veel enthousiasme uit naar 2020 .