Jaaroverzicht 2018

Jaarrekening 2018 

Periode: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

 

Saldo per 1-1-2018 €270,83                               

 

INKOMSTEN;                                                   

Donaties                        € 2545,00

Verkoop/activiteiten        €  937,59

Adoptie                          €  175,00

Totaal                            € 3657,59

 

UITGAVEN:

Kosten dierenarts            € 858,17

Donaties                         € 237,50

Vervoer+ verzendkosten  € 108,56

Bankkosten                     € 117,51

Inkoop                            € 235,40

Administratiekosten         €234,20

Registratiekosten NDG     €   25,90

Totaal                            € 1817,24

 

Saldo  per 31-12-2018     €2.111,18

 

Jaarverslag 2018

 

Er is veel tijd geïnvesteerd in het voorbereiden van een nieuwe gedegen basis, nieuwe bestuursleden zijn aangetrokken, taken zijn opnieuw verdeeld en er is een planning gemaakt voor de doelen die we willen bereiken.

Naast al dit werk “achter de schermen “hebben we 12 honden bemiddeld naar een nieuw thuis .

Veel bassets vinden heden ten dage een nieuw thuis via social media . Dit heeft ons doen besluiten om actiever te gaan zoeken naar honden die onze hulp kunnen gebruiken en naast de basset  ons ook in te gaan zetten voor de beagle en de bloedhond. Qua karakter en verzorging hebben ze veel gemeen.

Het huidige tijdsbeeld heeft ook tot gevolg dat we steeds meer honden in opvang hebben die zwaar getraumatiseerd zijn en die geruime tijd zorg en begeleiding nodig hebben voordat zij klaar zijn voor adoptie.

Een gedeelte daarvan is ondertussen geplaatst in een nieuw thuis. Negen honden hebben echter door voornamelijk medische en/of gedragsproblemen een blijvend opvang adres gekregen. Zij zullen voor de rest van hun leven in het gastgezin blijven en de medische kosten zullen door de stichting gedragen worden.

Om dit te kunnen financieren hebben we het fenomeen Adoptie Op Afstand in het leven geroepen wat inhoud dat mensen een hond adopteren door maandelijks een vast bedrag te doneren. Zij worden dan op de hoogte gehouden van het wel en wee van de hond maar hebben de hond niet “lijfelijk” in huis. Dit hebben meerdere mensen gedaan waardoor de kosten ook voor ons te dragen zijn.

Ook hebben we door het geven van advies en het onderhouden van nauw contact ervoor kunnen zorgen dat enkele (een 4tal) bassets in hun huidige thuis kunnen blijven.

We hebben een inzamelactie gehouden voor Quinta (de bloedhond) die een zeldzame afwijking heeft en daarvoor een operatie moet ondergaan. Dit bedrag hebben we gereserveerd omdat de operatie in april 2019 gepland staat.Tot die tijd blijft ook deze dame in opvang.

We hebben 2 activiteiten georganiseerd op een afgesloten terrein, die zeer succesvol zijn verlopen en waar we diverse nieuwe contacten hebben kunnen begroeten.

Daarnaast hebben we deelgenomen aan een rommelmarkt om inkomsten te kunnen genereren en hebben we wandelingen door het hele land gehad waar ook een goede opkomst was.

We hebben wederom een kalender ontworpen die gretig aftrek vond en dus ook de broodnodige  centjes in de la bracht .

Ons doel om wederom de ANBI-status te krijgen en ons aan te kunnen sluiten bij Stichting Dierenlot hebben we verwezenlijkt .