JAARREKENING 2017

Rekening NL57KNAB0729804860
Saldo per 01-01-2017 € 1369.57    Saldo per 31-12-2017  € 0.00 opgeheven

Rekening NL02SNSB0947550054
Saldo per 01-05-2017  €  0.00        Saldo per 31-12-2017  € 270.83

 

VERANTWOORDING:

IN
Donaties                                      €  1984.95
Verkoop en Activiteiten                  €  1370.15
Adoptie                                        €  1199.99
Rente                                          €        0.94

UIT
Dierenartskosten                         €  3164.74
Vrijkoop en Donaties                    €    862.50
Vervoer- en Verzendkosten           €    210.01
Bankkosten                                 €      37.95
Inkoop                                        €    823.32
Administratie- en Opvangkosten    €    497.35
Registratie NDG                           €      58.90

 

JAAROVERZICHT 2017

In 2017 werden 19 honden aangemeld voor herplaatsing;  voor 4 daarvan zijn wij nog op zoek naar een nieuw thuis, 3 honden werden door de eigenaar teruggetrokken en 2 honden werden in permanente opvang geplaatst omdat zij om diverse redenen niet plaatsbaar zijn.
In totaal verblijven nu 10 honden in permanente opvang en daarmee is het maximum bereikt;  meer over de honden in permanente opvang leest u op de pagina Adoptie op Afstand op deze website.

Het aantal aanmeldingen voor herplaatsing loopt terug, mede doordat een toenemend aantal honden wordt herplaatst via social media zoals bijv. Facebook.  Steeds vaker echter worden wij geconfronteerd met aanmeldingen van honden die zwaar verwaarloosd en/of mishandeld zijn, soms gedurende jaren.  Het spreekt voor zich dat de zorg voor deze dieren een groeiende aanslag op onze financiën pleegt maar ook wordt het vinden van geschikte gastgezinnen hierdoor ernstig bemoeilijkt.

Ondanks dat wij een kleine stichting zijn met relatief veel honden in permanente opvang (die behalve de kosten voor het voer volledig voor rekening van de stichting komen), organiseerden wij – mede in het kader van de kerstgedachte – binnen onze besloten Facebookgroep een inzamelingsactie voor een asiel in Servië;  hier worden ruim 800 honden door een kleine groep vrijwilligers verzorgd.  De meeste van deze honden leven noodgedwongen 365 dagen per jaar buiten en om de dieren de ijskoude winter door te helpen is minimaal 1x/week een energierijke maaltijd nodig waarvoor €200,- benodigd is.  Met vereende krachten zijn wij in staat geweest om een warme kerstmaaltijd voor de honden te doneren.
Daarnaast ontvingen wij in het afgelopen jaar een donatie die bestond uit (veel) warme dekens en ook die hebben we voor een groot deel gedeeld met het genoemde asiel in Servië alsook met andere stichtingen voor dierenwelzijn.

Op 28 mei 2017 werden de BasOlympics gehouden, een evenement waaraan met veel plezier door de baasjes en hun honden werd deelgenomen.
Op 5 juni 2017 werd een succesvolle garagesale t.b.v. de stichting gehouden en veel mensen uit onze achterban en daarbuiten hebben hiervoor spulletjes aangeleverd.
En op 3 augustus 2017 bestond de stichting 5 jaar;  het in augustus geplande lustrumfeest alsmede de kerstborrel die voor december op de agenda stond moesten helaas door ziekte van 2 van de bestuursleden worden geannuleerd.

Voor 2018 staan wederom 3 evenementen op de agenda, te weten op 20 mei, 23 september en een kerstborrel op nader te bepalen datum in december.  Daarnaast zullen spontane groepswandelingen georganiseerd worden.
De jaarlijkse bestuursvergadering zal plaatsvinden op 18 februari.

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2019