31 juli 2017. Donna, afkomstig uit het buitenlands asiel. Zo bang, te bang om te bewegen, te bang voor alles, te bang om te leven. In Hummel, de Sint Bernard, heeft ze haar soulmate gevonden en in het gezin dat haar in eerste instantie opving heeft ze genoeg van haar angst verloren om op haar eigen manier te kunnen genieten. Donna zal daarom niet meer worden herplaatst en mag de rest van haar leven in dat gezin in permanente opvang blijven.