31 juli 2017. Mooie Max wordt vanwege gezondheidsproblemen niet meer herplaatst; Max zal de rest van zijn leven in permanente opvang blijven in het gezin waar hij in eerste instantie werd opgevangen.