JAARREKENING 2016

Startsaldo KNAB-bankrekening per 01-01-2016  € 882.63

Eindsaldo                               per 31-12-2016  €1369.57

 

INKOMSTEN

Donaties                             €   3038.40

Adoptie                               €   1743.81

Activiteiten                          €     976.18

Verkoop                              €     703.95

Rente                                 €        2.35

TOTAAL INKOMSTEN                                      € 6464.69

 

UITGAVEN

Administratiekosten              €     240.45

Kosten opvang hond             €     352.71

Inkoop en verzendkkosten     €     619.13

NDG                                    €       61.30

Dierenartskosten                  €    4704.16

TOTAAL UITGAVEN                                         €  5977.75

 

Verschil tussen inkomsten en uitgaven is een positief bedrag van
€ 586.94

Wisselgeld in kas € 63.75

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2019